dadd.se

Sidan fungerar som en uppslags- och inspirationssida för alla som kan ha nytta av materialet. 

Artificiell Intelligens

Verktygsguide för skapande

Skaparguide

Dela idéer

Bedömningsverktyg

Läs- och skrivstöd

Träna ord och begrepp

Olika former av lärande

CreativeCommons

Virtuella plattformar

Literacy 

Poddar och hemsidor

Ämnesdidaktik

Pedagogiska ramverk

Planera och organisera

Översättningsverktyg

Info & kommunikation