Kontakt

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta Hanna Hägerland eller Edvin Janelöv. 

LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter

Hanna Hägerland

Utbildningsledare och lärare

Hanna är förutom lärare på yrkeshögskolan även lärare i svenska och religion inom gymnasieverksamheten på ABF Vux. 

Hanna är förutom lärare på yrkeshögskolan även legitimerad gymnasielärare i svenska och religion och har en magisterexamen i tillämpad IT. Hon har tidigare jobbat IKT-handledning och utbildning av andra lärare, samt föreläst om digitalisering på nationella konferenser om SFI. 

hanna.hagerland@abfvux.se

Edvin Janelöv

Rektor och utbildningsledare

Edvin är förutom utbildningsledare även rektor på grundläggande och gymnasial nivå på komvux på ABF Vux. Han har tidigare jobbat med implementering av lärplattform och som handledare till lärare i samband med IKT-satsningar. Just nu leder han en digital satsning på fortbildning för medarbetarna på komvux på ABF Vux. 

yh.gbg@abfvux.se

Ledningsgruppen

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan har en ledningsgrupp. I ledningsgruppen representerar sitter både representanter för arbetslivet och studeranderepresentanter för pågående utbildning.

Gunnar Samuelsson
(Göteborgs universitet)

Ann-Kristin Hammersberg
(Skolinspektionen) 

Ulf Kindstrand Lyckeman
(ABF Vux) 

Kamil-Sha Mohammad
(ABF Göteborg) 

Kalle Cederblad
(Alma folkhögskola)

Fredrik Harstad
(ABF Vux)

Lena Flodin
(Yrkesakademin)