Design av digital didaktik

Pedagogisk innovation för lärare och pedagoger

I regi av ABF Vux i Göteborg

LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter

ABF Vux står i framkant när det gäller att erbjuda skräddarsydda utbildningar för lärare och pedagoger från olika utbildningssammanhang. Vi ger utbildningar både i yrkeshögsskolans regi men också uppdragsutbildningar. 

Vårt utbud sträcker sig från klassrumsbaserade metoder till innovativa distans- och hybridundervisningsformat, vilket ger pedagoger flexibilitet och möjlighet att anpassa sitt lärande efter sina unika förutsättningar och behov.

Vi utbildar även i AI och AI:s möjligheter och utmaningar inom undervisning.

Vår utbildningsledare, Hanna Hägerland, är legitimerad gymnasielärare och har under många år utbildat lärare från olika utbildningskontexter. Hon har dessutom en magisterexamen inom tillämpad IT.

Vår verksamhetschef, Edvin Janelöv, är även han legitimerad lärare och har mångårig erfarenhet av att leda utvecklingsarbete inom pedagogisk och digitalisering.

Vår Yrkeshögskola

Vi ger YH-utbildningar inom AI i undervisning, Design av digital didaktik, Förskolan i det digitala samhället eller Naturvetenskap och teknik i förskolan.

Läs mer...

Våra självstudiekurser

Boka en kurs med oss inom AI och bedömning, Hybridundervisning, Distansutbildning eller Det förlängda klassrummet.

Läs mer...

föreläsningar & workshop

Boka en föreläsning och workshop med oss inom AI i SFI eller SO-undervisning. Vi kan också skräddarsy föreläsningar om digital pedagogik efter önskemål.

Läs mer...

Vår resursbank

Ta del av vår öppna resursbank kopplat till IKT, AI och digital didaktik.

Läs mer...