Sista ansökningsdagen till Förskolans digitalisering är 12 september

DADD.SE

LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter
Ledningsgruppens uppdrag

Se hit!

Vi behöver förskollärare, förskolerektorer och barnskötare till vår ledningsgrupp!

Om Yrkeshögskolan och dadd.se

Denna webbsida är kopplad till yrkeshögskoleutbildningarna "Förskolans digitalisering" och "Design av digital didaktik". På sidan samlas material, länkar och resurser för studenterna. Sidan fungerar dock även som en uppslags- och inspirationssida för alla som kan ha nytta av materialet. För den som är intresserad finns en länk till information om "Förskolans digitalisering" här!

Vi har några platser kvar inför höstens omgång av "Design av digital didaktik". För den som är intresserad av en plats finns information här!

Artificiell Intelligens

Verktygsguide för skapande

Skaparguide

Dela idéer

Bedömningsverktyg

Läs- och skrivstöd

Träna ord och begrepp

Olika former av lärande

CreativeCommons

Virtuella plattformar

Literacy 

Poddar och hemsidor

Ämnesdidaktik

Pedagogiska ramverk

Planera och organisera

Översättningsverktyg

Info & kommunikation