LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter

Vad är en YH-utbildning?

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med tydlig inriktning mot ett yrke.

Utbildningarna är framtagna i nära samarbete med arbetslivet, som har uttryckt ett starkt behov av särskild kompetens. En yrkeshögskoleutbildning ger dig kompetens inom ett efterfrågat yrkesområde och goda möjligheter till att få jobb efter avslutad examen.

Gemensamt för alla YH-utbildningar är att de är avgiftsfria och berättigar till studiemedel. Du betalar bara för litteratur och kursmaterial.

Läs mer om Yrkeshögskolan här.