Våra YH-utbildningar 

LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter

Nu är höstens YH-utbildningar här!

Välkommen att läsa om och söka till våra utbildningar som vi ger under hösten 2024 på uppdrag av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Samtliga utbildningar går på distans och ska kunna kombineras med arbete.

Längst ner på sidan finner du mer information om vad en yrkeshögskoleutbildning innebär.

AI i utbildning
vänder sig till pedagogisk personal inom grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, YH och folkbildning. 

Läs mer...

Design av digital didaktik
vänder sig till pedagogisk personal inom grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, YH och folkbildning. 

Läs mer...

Förskolan i ett digitaliserat samhälle
är en pedagogisk utbildning som vänder sig till personal inom förskolor.

Läs mer...

Naturvetenskap och teknik i förskolan
är en pedagogisk utbildning som vänder sig till personal inom förskolor.

Läs mer...

Vad är en YH-utbildning?


Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med tydlig inriktning mot ett yrke.

Utbildningarna är framtagna i nära samarbete med arbetslivet, som har uttryckt ett starkt behov av särskild kompetens. En yrkeshögskoleutbildning ger dig kompetens inom ett efterfrågat yrkesområde och goda möjligheter till att få jobb efter avslutad examen.

Gemensamt för alla YH-utbildningar är att de är avgiftsfria och berättigar till studiemedel. Du betalar bara för litteratur och kursmaterial.

Läs mer om Yrkeshögskolan här.