Det förlängda klassrummet

Denna kurs är utformad för lärare och utbildare som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter i att planera platsbunden undervisning samtidigt som de effektivt integrerar skolans lärplattform och digitala verktyg. Med fem moduler som täcker allt från grundläggande koncept till praktisk tillämpning, är kursen idealisk för dem som söker verktyg och tekniker för att utvidga sitt klassrum genom digital integration. Den erbjuder strategier för att skapa en dynamisk och inkluderande undervisningsmiljö både i klassrummet och online som harmoniserar traditionell och modern pedagogik.


Kursens struktur underlättar kollegialt lärande, med en tydlig betoning på att dela och diskutera varje uppgift i ett gemensamt forum för inspiration och kollegial feedback.


Varje modul är kompletterad med nedladdningsbara texthäften som ger fördjupande innehåll och stöder kursens praktiska tillämpningar.

Tidsåtgång

Denna kurs är utformad för att vara så flexibel och tillgänglig som möjligt för deltagarna. Kursen uppskattas ta mellan 30-40 timmar att genomföra, beroende på deltagarens tidigare erfarenheter, engagemangsnivå och individuella arbetstempo. Kursen kan följas i egen takt, vilket möjliggör anpassning till individuella scheman och behov. 

Modul 1: Kursintroduktion

I den första modulen introduceras kursens struktur och mål. Den innehåller också den första av två TPACK-skattningar, som hjälper lärare att identifiera sina färdigheter i att integrera teknik i ämnesundervisning (Technological Pedagogical and Content Knowledge). 

Den första skattningen bedömer deltagarnas utgångspunkt och den andra, som utförs i Modul 5, spårar progression och utvecklingsområden.

Modul 2: Planera för en hållbar undervisning

Denna modul fokuserar på att skapa hållbara och inkluderande lärmiljöer. Genom att använda multimodala uttrycksformer och formativ pedagogik utforskas strategier för att synliggöra och stödja elevers lärande. Deltagarna lär sig att effektivt använda formativ bedömning och scaffolding.


Kursuppgift: 

Designa en hållbar undervisningsplan som är anpassad för din egen pedagogiska miljö och integrerar både traditionella och digitala undervisningsmetoder.

Modul 3: Plattformen i undervisningen

Modulen behandlar den digitala lärplattformens roll och hur lärare kan skapa strukturerade och välorganiserade digitala miljöer där elever lätt kan navigera. Exempel och tips för hur man använder plattformars olika funktioner för att främja samarbete, interaktivitet och feedback tas upp.


Kursuppgift:
Planera en fysisk undervisningsmiljö som kompletteras med digitala verktyg och resurser, så att den stöder interaktivitet och samarbete både online och offline.

Modul 4: Tekniken i det förlängda klassrummet

Modul fyra fokuserar på teknikens betydelse i det förlängda klassrummet.

Kursuppgift:
Utforska och implementera digitala verktyg som kan integreras i undervisningen och distribueras via lärplattformen. Dela dina resultat och reflektioner med andra kursdeltagare för att främja gemensamt lärande.

Modul 5: Redo för att förlänga ditt klassrum?

Den avslutande modulen syftar till att sammanfatta och reflektera över de kunskaper och färdigheter som förvärvats under kursen. Deltagarna utför en andra TPACK-skattning för att bedöma deras ökade kompetens och förbereda dem för att skapa kvalitativ hybridundervisning.

Kursuppgift:
Reflektera över vad du har lärt dig under kursen och hur du planerar att tillämpa dessa kunskaper för att skapa en effektiv hybridundervisning i din egen pedagogiska kontext.