Hybridundervisning

Denna kurs är speciellt utformad för lärare och utbildare som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter i distansundervisning. Med 5 moduler som sträcker sig från grundläggande koncept till avancerad tillämpning, är kursen idealisk för dem som söker praktiska verktyg och tekniker för att effektivt integrera digitala undervisningsmetoder. Den erbjuder djupgående insikter och strategier för att skapa en engagerande och inkluderande digital lärmiljö.

Det kollegiala lärandet går som en röd tråd genom kursen då varje uppgift delas i ett gemensamt forum för inspiration och kollegial feedback.

Till varje modul går det också att ladda ner ett texthäfte. 

Tidsåtgång

Denna kurs är utformad för att vara så flexibel och tillgänglig som möjligt för deltagarna. Kursen uppskattas ta mellan 30-40 timmar att genomföra, beroende på deltagarens tidigare erfarenheter, engagemangsnivå och individuella arbetstempo.

Modul 1: Introduktion till hybridundervisning

I den första modulen introduceras kursens struktur och mål.

Den innehåller också den första av två TPACK-skattningar som kursdeltagarna kommer att genomföra TPACK (Technological Pedagogical and Content Knowledge) ramverket hjälper lärare att integrera teknik i sitt pedagogiska arbete på ett sätt som harmoniserar med ämnesinnehållet.

Skattningen är utformad för att kursdeltagarna ska få syn på sina kunskaper vid tiden för skattningen. Skattningen görs om i Modul 5 för att spåra progression och utvecklingsområden.

Modul 2: Planera för en hållbar hybridundervisning

Denna modul fokuserar på att skapa hållbara och inkluderande lärmiljöer. Genom att använda multimodala uttrycksformer och formativ pedagogik utforskas strategier för att synliggöra och stödja elevers lärande.

Deltagarna lär sig att effektivt använda formativ bedömning och scaffolding.

Kursuppgift:

Att designa en hållbar undervisningsplan
anpassad för egna pedagogiska miljöer.

Modul 3: Plattformen i hybridundervisningen

Modulen behandlar den digitala lärplattformens roll och hur lärare kan skapa strukturerade och välorganiserade digitala miljöer där elever lätt kan navigera.

Exempel och tips för hur man använder plattformars olika funktioner för att främja samarbete, interaktivitet och feedback tas upp.

Kursuppgift:

Att planera en digital miljö som främjar interaktivitet och samarbete.

Modul 4: Tekniken i hybridundervisningen

Modul fyra fokuserar på teknikens betydelse i distansundervisningen.

Kursuppgift:
Deltagarna utforskar hur man väljer och implementerar tekniska verktyg och metoder. Detta inkluderar att deltagarna skapar en teknisk manual, baserad på sin arbetsplats teknik, som kan användas för att underlätta implementeringen av teknik i den egna undervisningen.

Modul 5: Redo för hybridundervisningen

Den avslutande modulen syftar till att sammanfatta och reflektera över de kunskaper och färdigheter som förvärvats under kursen.

Deltagarna utför en andra TPACK-skattning för att bedöma deras ökade kompetens och förbereda dem för att skapa kvalitativ hybridundervisning.

Kursuppgift:

En reflektion om vad kursdeltagarna lärt sig och hur de vill arbeta vidare.