Våra föreläsningar
och workshops

LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter

Under hösten 2024 kommer vi att erbjuda både enskilda föreläsningar och Workshops som kompetensutveckling. Just nu har vi två föreläsningar med eller utan Workshops. Den ena handlar om AI i SFI-undervisning och den andra om AI i SO-ämnen.

Men vi kan också skräddarsy föreläsningar inom flippat klassrum, AI och bedömning samt en rad andra ämnen som inkluderar pedagogik och digitalisering. 

Om du är intresserad, kontakta Hanna Hägerland: hanna.hagerland@abfvux.se 

AI i SFI-undervisning

DEL 1 - Föreläsning: AI i SFI-undervisning

Beskrivning

Denna föreläsning ger en övergripande introduktion till hur artificiell intelligens (AI) kan användas i SFI-undervisning (svenska för invandrare). Fokus ligger på att presentera de möjligheter och utmaningar som AI erbjuder, samt hur lärare kan använda AI för att förbättra undervisningen och stödja elevernas språkutveckling.

Innehåll


Lärandemål

DEL 2 - Workshop: Praktisk användning av AI i SFI-undervisning

Beskrivning


Denna workshop är en praktisk uppföljning till föreläsningen om AI i SFI-undervisning. Den ger deltagarna möjlighet att arbeta hands-on med olika AI-tillämpningar, designa lektionsplaner och bedömningsuppgifter, samt diskutera hur AI kan användas för att stödja elevernas lärande.


Innehåll

Introduktion till AI i undervisningen:
Generella metoder för att integrera AI i undervisningen.


Praktiska övningar:


AI i språkinlärning:
Utforska hur AI kan stödja elevernas språkinlärning genom textanalys och språkproduktion.

Lärandemål


För vem?

Föreläsningen och workshopen riktar sig till SFI-lärare som vill integrera AI i sin undervisning för att skapa mer engagerande och effektiva inlärningsupplevelser för sina elever.

AI i SO-ämnen

DEL 1 - Föreläsning: AI i SO-ämnen

Beskrivning

Denna föreläsning introducerar hur artificiell intelligens (AI) kan integreras i samhällsorienterande ämnen för att berika undervisningen och stärka elevernas analytiska och kritiska tänkande. Föreläsningen utforskar AI

potential att förklara komplexa samhällsfrågor och stimulera elevernas engagemang genom interaktiva övningar och adaptivt lärande. 

Innehåll


Lärandemål

DEL 2 - Workshop: Praktisk användning av AI i samhällsorienterande ämnen

Beskrivning

Denna workshop bygger vidare på föreläsningen om AI i samhällsorienterande ämnen genom att erbjuda praktiska tillämpningar av AI i undervisningen. Deltagarna får möjlighet att utveckla lektionsplaner, skapa interaktiva övningar och bedömningsuppgifter samt utforska hur AI kan användas för att förstärka undervisningen i samhällsorienterande ämnen.


Innehåll

Introduktion till AI i samhällsämnen:
Generella metoder för att integrera AI i undervisningen.


Praktiska övningar:


AI i samhällsdebatt:
Utforska AI:s roll i att analysera och diskutera samhällsfrågor.

Lärandemål


För vem?
Föreläsningen och workshopen riktar sig till lärare som undervisar i samhällsorienterande ämnen och vill integrera AI i sin undervisning för att skapa mer engagerande och informativa inlärningsupplevelser för sina elever.