DADD.SE

LinkedIn
Facebook
Instagram
Twitter

Om Design av digital didaktik och dadd.se

Denna webbsida är kopplad till yrkeshögskoleutbildningen Design om digital didaktik. På sidan samlar vi material, länkar och resurser för studenterna. Men den fungerar också som en uppslags- och inspirationssida för alla som kan ha nytta av detta material. För den intresserade finns en länk till information om utbildningen här!

Bedömningsverktyg

Verktygsguide för skapande

Skaparguide

Dela idéer

Läs- och skrivstöd

Översättningsverktyg

Träna ord och begrepp

Virtuella plattformar

CreativeCommons

AI

Literacy 

Poddar och hemsidor

Ämnesdidaktik

Pedagogiska ramverk

Planera och organisera

Olika former av lärande

Info & kommunikation