Hannas AI-tips

ChatGPT

Tips för pedagoger

Bruk och missbruk av
AI i skolan

Kompendium & digitala verktyg

Olika AI-verktyg

ChatGPT

Testbaserat AI-verktyg

Chatpdf.com

Med Chatpdf kan du ladda upp en PDF-fil och ställa frågor till dokumentet.

Tome

Med Tome kan du få hjälp att skapa presentationer med både text och bild.

DALL·E 2 

AI-system som genererar bilder

AI-resurser

ChatGPT

Upplägg för kompetensutveckling

There´s an AI for that

Samlingssida med AI-länkar